Kosten mediation

26 februari 2020
Gemiddeld genomen zijn de meeste zaken tussen de twee tot vijf gesprekken afgehandeld. Partijen die een mediator inschakelen betalen de kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijk verdeeld, maar  partijen kunnen ook onderling iets anders regelen.
Wil je meer weten over de kosten, klik op de foto voor het hele artikel.

Er zijn meerdere mogelijkheden om u mediation traject te betalen

1. Betaling door de rechtsbijstandsverzekering 

2. Subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging)

3. U draagt de kosten zelf

1. Betaling door de rechtsbijstandsverzekering

Wanneer u beschikt over een rechtsbijstand verzekering is het meestal mogelijk een gedeeltelijke of zelfs de volledige kosten vergoed te krijgen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekering of overleggen met uw mediator.

2. Subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging)

Wanneer u inkomsten onder een bepaald niveau vallen kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging.

Bij mensen met een lager inkomen vallen de kosten vaak goedkoper uit door subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Als je aan de eisen voldoet draagt deze vrijwel alle kosten van  mediation. Je kunt dan ver onder het gebruikelijke uurtarief een mediator  inschakelen.

https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/peiljaarverlegging  

3. U draagt de kosten zelf

Wanneer u de kosten voor mediation zelf dient te dragen kunt u ervan uit gaan dat de kosten in vele gevallen gedeelde kosten zijn. Er zitten bij een mediation traject minimaal twee partijen aan tafel. Daar u een uurtarief betaald  kunt u de kosten delen. Wanneer er meer dan twee partijen aan tafel komen zullen de kosten voor elke partij nog lager uitvallen omdat het om gedeelde kosten gaat.  Het staat partijen echter vrij om zelf te bepalen hoe ze de betaling onderling regelen.

Wanneer er vragen zijn omtrent het financiële gedeelte hoor ik het graag. Het spreekt voor zich dat ik samen met u bekijk wat voor u de beste manier is om het mediation traject te betalen.

 

 

Contact opnemen

De eerste stap naar een succesvolle oplossing