Arbeid & zakelijk

Soms komen werkgever en werknemer er samen niet uit en dat kan uitlopen op een vervelende situatie die zowel voor de werkgever als voor de werknemer niet prettig is. Het is dan vaak verstandig om een mediator in te schakelen. Deze mediator kan niet zelf het arbeidsconflict oplossen maar is hierin een neutrale en onafhankelijke gespreksleider. Een mediator kan beide partijen helpen om gezamenlijk tot een oplossing te komen waar ze zich beide prettig bij voelen. Ook voor een zakelijk conflict kan de mediator worden ingezet.

De fases van het mediation proces

Een mediation proces bestaat vaak uit verschillende fases. Eerst is er een voorbereiding en een intake, daarna een inventarisatie, gevolgd door de onderhandelingen en de afronding. De mediator zorgt tijdens het begeleidingsproces dat de partijen niet terugvallen in oude standpunten, de verschillende opties serieus bekijken en hier eventueel over onderhandelen. Uitkomsten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Wat kan een reden zijn voor een mediator?

Een arbeidsconflict of een zakelijk conflict kan verschillende redenen hebben:

Verzuim

Soms melden werknemers zich ziek als er sprake is van een conflict. Vaak is dit een noodsprong omdat ze zelf het gevoel hebben dat ze er niet uit komen en dat dit de enige oplossing is. Vaak heeft de persoon ook daadwerkelijk even de tijd nodig om alles op een rijtje te krijgen, maar ziekmelden bij een conflict is altijd maar een tijdelijke verlichting. Een mediatior inzetten is dan juist een effectieve oplossing. Hierbij gaan de partijen die een conflict hebben met elkaar om de tafel en proberen ze onder begeleiding van de mediator het conflict op te lossen. Het verzuim zal na een oplossing waarschijnlijk snel afnemen.

Burnout

Soms hebben mensen zoveel taken of zo’n druk werkschema dat dit zich na een bepaalde tijd uit in een burnout. Niet iedereen kan dit even makkelijk aangeven dat de druk zich opstapelt en soms is het verantwoordelijkheidsgevoel te groot om zelf die stap terug te nemen. Maar er kan ook een conflict op het werk over ontstaan. Een mediator kan een goede stap naar een oplossing zijn. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Zakelijke conflicten

Bij iedere samenwerking kan het wel eens schuren tussen de partners. Vaak zijn die problemen uiteindelijk wel op te lossen, maar men komt er niet altijd uit. Hoog oplopende conflicten kunnen een negatieve invloed hebben op de zaak. Juridische procedures zijn kostbaar en bieden ook niet altijd een voedingsbodem voor oplossingen. Daarbij neemt het vaak een langdurige periode in beslag. Mediation kan hier een oplossing zijn. Een derde neutrale persoon die de vertrouwelijkheid waarborgt kan de gesprekken faciliteren, het overleg bewaken en de voortgang in de gaten houden. Dit alles met het doel om tot een passende oplossing te komen voor beide partijen.

Exit-mediation

Het doel van de mediator is om de verstoorde arbeidsverhoudingen te herstellen. Blijkt dit onmogelijk dan kan de mediator ook begeleiden bij de exit-mediation. Dit is een onderhandelingsproces tussen de werknemer en werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en hierin een acceptabele oplossing bewerkstelligen tussen beide partijen.

Een mediator is geen rechter

Een mediator kan dus op verschillende vlakken worden ingezet, zowel in de zakelijke als in de privésfeer. Een mediator is geen rechter die een beslissing bepaalt maar een mediator is een persoon die juist op een neutrale manier probeert voor alle partijen de beste oplossing te vinden. Toch is hij niet degene die de oplossing aandraagt, de partijen lossen het conflict uiteindelijk zelf op onder begeleiding van de mediator.

Contact opnemen

De eerste stap naar een succesvolle oplossing