Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen, wensen tot een gezamenlijk gedragen voor ieder van hen optimale oplossing te komen.

Met andere woorden is mediation een manier om uw probleem op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt.

U gaat samen met de andere partij of partijen in gesprek. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt jullie daarbij. Tijdens deze gesprekken kan en mag alles aan bod komen wat jullie graag willen bespreken. Op die manier komt er een uitkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden.

 • Wat zijn belangrijke uitgangspunten bij mediation?
  • De mediator is neutraal/onafhankelijk
  • Partijen nemen vrijwillig deel aan een mediation
  • De gesprekken zijn vertrouwelijk
  • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst
 • Wat zijn de voordelen van mediation?
  • Mediation is sneller en goedkoper dan procederen.
  • Alles wat ter sprake komt binnen de gesprekken is vertrouwelijk
  • Bevorderd en verbeterd de onderlinge relatie en communicatie waarbij respect voor elkaar hoog in het vaandel staat
  • Partijen maken hun eigen afspraken zonder tussenkomst van een rechter
  • Een mediator is neutraal/onpartijdig, heeft geen oordeel over het geschil en denkt in oplossingen
 • Hoe werkt mediation?

  Partijen die gebruik willen maken van mediation besluiten gezamenlijk om een mediator in te schakelen. Deelname aan mediation is altijd vrijwillig.

  Nadat er overeenstemming is over de mediator vindt er op neutraal terrein een vrijblijvend kennismakings- of intakegesprek plaats.

  Alvorens met de werkelijke mediation te starten leggen partijen een aantal afspraken vast in de mediationovereenkomst. Het gaat hier omtrent algemene zaken zoals het tarief, vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de aard van het conflict.

  Vervolgens zullen er meerdere bijeenkomsten gepland worden waarin het probleem c.q. problemen besproken worden.

  Aan het einde van de mediation zullen de afspraken die partijen wensen te maken worden vastgelegd in een overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst.

 • Wat is de rol van een mediator?

  Een mediator bemiddelt op onafhankelijke wijze tussen partijen om tot een oplossing te komen.

  De mediator is altijd neutraal en heeft geen oordeel over het geschil, voorafgaand aan het gesprek informeert de mediator u over het verloop van de mediation.

  Tijdens de mediation is de mediator een gespreksleider die de communicatie tussen beide partijen stimuleert.

  Wanneer het geschil opgelost is zal de mediator met partijen kijken hoe zij in de toekomst soortgelijke problemen kunnen voorkomen.

 • Welke conflicten zijn op te lossen via mediation?
  • familie conflicten
  • Relationele conflicten
  • echtscheidingsconflicten
  • arbeidsconflicten
  • zakelijke conflicten
  • Bouwconflicten
  • Nalatenschap conflicten
  • Familiebedrijven
 • Wat zijn de kosten voor mediation?

  Het is vooraf niet te bepalen hoe lang een mediation traject gaat duren. Bepalend hierbij zijn de cliënten en het geschil. Gemiddeld genomen zijn de meeste zaken tussen de twee tot vijf gesprekken afgehandeld.

  Partijen die een mediator inschakelen betalen de kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijk verdeeld, maar partijen kunnen ook onderling iets anders regelen.

  Er zijn meerdere mogelijkheden om u mediation traject te betalen:

  • Betaling door de rechtsbijstandsverzekering
   Wanneer u beschikt over een rechtsbijstand verzekering is het meestal mogelijk een gedeeltelijke of zelfs de volledige kosten vergoed te krijgen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekering of overleggen met uw mediator.
    
  • Subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging)
   Wanneer u inkomsten onder een bepaald niveau vallen kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging.

   Bij mensen met een lager inkomen vallen de kosten vaak goedkoper uit door subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Als je aan de eisen voldoet draagt deze vrijwel alle kosten van mediation. Je kunt dan ver onder het gebruikelijke uurtarief een mediator inschakelen.
    
  • U draagt de kosten zelf
   Wanneer u de kosten voor mediation zelf dient te dragen kunt u ervan uit gaan dat de kosten in vele gevallen gedeelde kosten zijn. Er zitten bij een mediation traject minimaal twee partijen aan tafel. Daar u een uurtarief betaald kunt u de kosten delen. Wanneer er meer dan twee partijen aan tafel komen zullen de kosten voor elke partij nog lager uitvallen omdat het om gedeelde kosten gaat. Het staat partijen echter vrij om zelf te bepalen hoe ze de betaling onderling regelen.

  Wanneer er vragen zijn omtrent het financiële gedeelte hoor ik het graag. Het spreekt voor zich dat ik samen met u bekijk wat voor u de beste manier is om het mediation traject te betalen.

 

Contact opnemen

De eerste stap naar een succesvolle oplossing