Wonen & buren

Ruzie met de buren komt vaker voor dan u denkt. Uw vrienden kiest u en de buren, die krijgt u er zomaar bij. Wanneer er ruzie of onenigheid ontstaat tussen buren, kan dit de woonbeleving en veiligheid flink aantasten. U doet er goed aan om tijdig aan de bel te trekken bij overlast of problemen met buren. Lees snel verder welke vormen van burenruzies vaak voorkomen en welke oplossingen getroffen kunnen worden.

Soorten burenruzies

Wanneer het gaat om ruzie met de buren, is er een duidelijk patroon te zien. Het zijn vrijwel altijd dezelfde problemen die voortkomen. De meest voorkomende ruzies met de buren ontstaan door: stankoverlast, geluidsoverlast of het overschrijven van de erfscheiding. Ik licht deze onderwerpen graag kort toe:

Erfscheiding

Iedereen is natuurlijk trots op zijn of haar eigen stukje land. Een schutting die te ver op het erf wordt geplaatst, een boom die de buren omzagen of een andere vorm van schennis van erfscheiding, kan tot heel wat problemen leiden.

Stankoverlast

Wanneer de buren veel barbecueën, meerdere huisdieren hebben of weinig doen aan de hygiëne van het huishouden kan stankoverlast bij de buren ontstaan. Ruzie die hierover ontstaat, draagt veelal niet bij aan de oplossing van het probleem.

Geluidsoverlast

Geluidstereo's die hard staan, muziek tot laat in de nacht, of krijsende kinderen kunnen voor de nodige spanningen zorgen tussen buren. Overlast door geluid is de meest voorkomende klacht die mensen tegen hun buren hebben. Zeker wanneer men dicht op elkaar woont, kan geluidsoverlast snel ontstaan. Een groot probleem met overlast door geluid, is dat dit vaak wederzijds wordt ervaren. Hierdoor is het opbrengen van empathie lastig.

 

Voorkom van kwaad tot erger

Een ruzie tussen buren kan al gauw van kwaad tot erger leiden. Omdat de buurman dit doet, doe ik dit. Het enige gevolg dat dit heeft, is dat de buurman vervolgens ook weer iets doet. Hierdoor belanden jullie in een vicieuze cirkel en blijft een oplossing van het probleem ver uit.

Bemiddeling

Voor heftige problemen met de buren kan een rechtszaak worden aangespannen. Maar de meeste mensen willen deze ervaring en vooral kosten natuurlijk besparen. Problemen met de buren kunnen via buurtbemiddeling op professionele wijze worden opgelost. Deze bemiddeling is een vorm van mediation. Dit is een professionele en onpartijdige tussenkomst tussen beide partijen. Er wordt onafhankelijk gekeken naar de situatie door professionals die tot een oplossing proberen te komen. Dit is een oplossing die voor beide partijen een gunstige uitwerking heeft. Deze vorm van mediation beschikt over de middelen om te bepalen wanneer iets illegaal is (zoals de scheiding overtreden) en kan advies geven over de situatie.

Mediation is de beste vorm op een ruzie tussen buren op te lossen. Iemand die onafhankelijk naar de zaak kijkt, kan beide partijen professioneel adviseren over de mogelijke oplossingen. Mocht er nog steeds geen oplossing blijken te zijn die voor beide partijen wordt geaccepteerd? Dan kan er nog altijd rechtelijke stappen worden genomen.

Heeft u ook problemen met de buren? Ligt u hier 's nachts wakker van en weet u zelf niet wat u kunt doen? Neem dan eens contact op om te kijken wat we kunnen doen. Het kan de beste optie voor beide partijen zijn. Zo kunt u en uw buren weer met rust leven zonder spanningen van elkaar.

Contact opnemen

De eerste stap naar een succesvolle oplossing